Blog

Vacature : Verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur

  |   Non classé

Verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur

Werkgever

Jetse Voedselhulp vzw – Aide Alimentaire Jettoise ASBL

Activiteitensector(en)

Voedselhulp, socio-professionele integratie, sociale economie

Beschrijving

De vzw Jetse Voedselhulp streeft 3 verschillende sociale missies na, namelijk:

– De verkoop van basisvoedingsmiddelen en non-foodproducten tegen lagere prijzen, voor een kwetsbaar publiek in de solidaire kruidenierswinkel van Caba Jette

– Socio-professionele integratie, door het opleiden en begeleiden van werknemers bij de integratie tot winkeliers/verkopers.

– Coördinatie van een platform van de Jetse actoren die actief zijn in de voedselhulp

De solidaire kruidenierswinkel Caba Jette werd in 2015 opgestart op initiatief van het OCMW van Jette en is toegankelijk voor meer dan 200 Jettenaren die een maandelijkse aankoopwaarde mogen spenderen in de winkel. De aankoopwaarde wordt bepaald in functie van de gezinssamenstelling.

De vzw heeft 1 opzichter in dienst, die toezicht houdt op de 6 arbeiders in socio-professionele integratie die actief zijn in de kruidenierswinkel.

De vzw heeft verschillende overeenkomsten gesloten met diverse partners die de kruidenierswinkel van levensmiddelen voorzien (DREAM-platform, Solifood, AgricoVert, Colruyt, enz.) en werkt regelmatig samen met andere Jetse actoren die ook actief in de voedselhulp.

De raad van bestuur van de VZW is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle actoren in Jette die actief zijn in de voedselhulp en vertegenwoordigers van de gemeente en het OCMW.

Contactgegevens

Sociale zetel: Léopold 1straat, 483– 1090 Jette

Effectieve werkplaats: Léopold 1straat, 483– 1090 Jette

Verplaatsingen in Jette en het Brussels Gewest.

Website: http://www.cabajette.be/nl/caba-jette/

Functie

Titel van de te vervullen funtie

De vzw Jetse Voedselhulp is op zoek naar  een verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur.

Beschrijving

De taken van de verantwoordelijke voor het dagelijks beheer zijn veelvoudig.

Hij/zij zorgt voor:

 • de algemene coördinatie en het dagelijks beheer van de solidaire kruidenierswinkel CABA Jette.
 • het budgettair en boekhoudkundig beheer
 • de administratieve opvolging en contacten met de subsidiërende overheden
 • het beheer van het team en de team spirit
 • de toezicht op het beheer van de infrastructuur
 • een nieuwe ontwikkelingsstrategie, met inbegrip van fondsenwerving, in samenwerking met de raad van bestuur en het OCMW
 • het herdefiniëren van de positionering van de kruidenierswinkel
 • het zoeken naar en verbeteren van partnerschappen met andere actoren in de voedselhulpsector in Brussel
 • nauwe samenwerking met de leden van de Raad van Bestuur en het OCMW van Jette
 • de vertegenwoordiging van de vzw in verschillende associatieve en regionale netwerken
 • een goede samenhang tussen de verschillende missies van de vzw

Profiel

Vereiste kwalificaties

 1. Vaardigheden:
 2. Vermogen om een nieuwe visie voor de kruidenierswinkel van Caba Jette te ontwikkelen en te structureren
 3. Vermogen en smaak om een team, autoriteiten en partners positief te mobiliseren rond een project
 4. Beheersing van de financiële, administratieve en personeelsaspecten in de non-profitsector
 5. Vermogen om samenwerkingen te ontwikkelen en te werken binnen een netwerk met verschillende partners;
 6. Goede mondelinge, relationele en schriftelijke vaardigheden
 7. Goede communicatie- en onderhandelingsvaardigheden
 8. Goede analytische en synthetische vaardigheden
 9. Kennis van de voedselhulpsector in het Brussels Gewest is een pluspunt

2. Kwaliteiten:

 • Sociaal
 • Autonoom
 • Rigoureux
 • Integriteit
 • Esprit d’initiative
 • Open-minded
 • Flexibel
 • Houdt van uitdagingen

Diploma’s

Minimaal een bachelor- of masterdiploma of relevante ervaring (minimaal 5 jaar) in de functie.

Tweetalig NL-FR, zeer goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Frans noodzakelijk.

Ervaring

Aantoonbare ervaring met projectbeheer en/of financieel beheer wordt op prijs gesteld.

Aanbod

Type contract

Contract bepaalde duur van 6 maanden – full time

Paritair comité 329.03

Maaltijdcheques – telefoon

Regelingen

Voltijds (38u/week, flexibel uurrooster)

Onmiddelijk beschikbaat

Contract bepaalde duur: einde contract op 31/12/2023

Interesse? Stuur ons jouw CV + sollicitatiebrief ten laatste tegen 31 mei 2023 naar Colienne Krings : ckrings@jette.brussels