Title Image

Caba Jette

De solidaire kruidenier, CABA Jette, is een plaats van ontmoeting, uitwisseling en sociale ondersteuning via gesprekken en persoonlijke ontplooiing. Het objectief is het voedselhulp bieden aan kansarme burgers, en dit dankzij financiële hulp van de gemeenschap en van privé- en institutionele partners.

Het project

CABA Jette bevat meerdere doelstellingen en creëert synergiën: voedselhulp, sociale cohesie, informatie en sensibilisering, gezondheid, vermindering van voedselverspilling, socio-professionele integratie,… Een “intelligent” project!

De kruidenier

CABA Jette stelt producten voor aan de helft van de prijs om de kansarme burgers een keuzevrijheid te bieden op basis van hun behoeften en die van hun familie. Voedselhulp bekeken vanuit een andere hoek!