het project

De idee om een solidaire kruidenier in Jette op te richten is bottom-up gegroeid uit een atelier over voedselhulp in het kader van het sociaal forum, dat werd georganiseerd in 2014 door de gemeente en het OCMW.

We hebben een verhoogde vraag naar voedselhulp moeten vaststellen – het aanbod van voedselpakketten en sociale restaurants is ontoereikend. De solidaire kruidenier wenst een alternatief antwoord te bieden.

Dankzij het verwerven van een financiering in 2014 van het POD Maatschappelijke Integratie, werd een projectbeheerder aangesteld in het OCMW om de solidaire kruidenier op te richten.

Zijn eerste taak was het oprichten van een vzw dat alle  actoren verzamelt die in de gemeente begaan zijn met voedselhulp: het OCMW, de Gemeente, het Rode Kruis, Restojet en de Centre d’Entreaide de Jette.

Zo zag de vzw Jetse Voedselhulp het daglicht in 2015 met als ambitie een als platform van voedselhulp op het Jets grondgebied, waarvan het project van de kruidenier één onderdeel uitmaakt.

Het team van de vzw wordt versterkt in 2016 dankzij een subsidie van Leefmilieu Brussel in het kader van de strategie Good Food, dat de mogelijkheid geeft om zijn activiteiten te diversifiëren, meer bepaald door het zoeken naar partners binnen de gemeente.

In september 2016, opent de sociale kruidenier van Jette, CABA Jette, zijn deuren met een team van 4 personen.

De te behalen objectieven van onze solidaire kruidenier zijn de volgende:

1. Beantwoorden aan een basisbehoefte

Aan een kansarm publiek de toegang verlenen tot voedingsproducten aan een verminderde prijs (50% van de marktwaarde).

2. Een keuzevrijheid aanbieden

De begunstigden kiezen vrij en in alle waardigheid de producten in functie van hun noden en die van hun familie.

3. De kruidenier is een plaats van informatie en sensibilisering gericht tot alle Jettenaren over verschillende thema’s: gezonde, evenwichtige en duurzame voeding, gezondheid, budgetbeheer, recyclage, enzo…

4. Sociale contacten bevorderen

De kruidenier is een gezellige en polyvalente plaats waar men elkaar kan ontmoeten en spreken. Met zijn cafetaria, is het open voor iedereen en staat het ter beschikking van de Jetse verenigingen.

5. De solidaire kruidenier moedigt de consumptie aan van verse- en kwaliteitsprodukten.

6. Het milieu verbeteren

De kruidenier recupereert onverkochte producten om zijn rekken te vullen, en draagt hierbij toe tot de vermindering van de verspilling van de grootwarenhuizen. Daarenboven komen sommige producten van lokale producenten en/of zijn ze bio gecertificeerd.

7. Socio-professionele re-integratie bevorderen

De kruidenier stelt gebruikers van het OCMW aan en omkadert hen om hen op te leiden tot de functie van polyvalent magazijnier.